Liedjesteksten dienst 20.06.2021

Opw 622: Groot is de Heer

Strofe 1

Groot is de Heer God Almachtig
Groot is de hoogste Heer
De zoom van Zijn kleed vult de tempel
En wij roepen: ‘Heilig Heer!’

Pre-chorus

Glorie aan de Zoon van God
Glorie aan de Heer
Koning en Heerheid.

Refrein

Open de poort, effen de baan
Zodat de Koning binnen kan gaan
En voor eeuwig is Hij God!

Strofe 2

Heilig is de Heer God almachtig
Heilig is de hoogste Heer
Laat heel de aard voor hem buigen
En Hem kronen alle eer

Opw 589: Ik wil juichen

Strofe 1

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
Mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
Wat ik ook denk of voel.

Refrein

En ik ga door de poorten met een loflied,
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘K hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Bridge

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
Is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
Zijn liefde
En zijn trouw
Zijn tot in eeuwigheid, amen

Opw 609 – U bent heilig

Strofe

M: U bent Heilig, / V: U bent Heilig

M: U bent Machtig, / V: U bent Machtig

M: U bent Waardig, / V: U bent Waardig

M: Eer en ontzag, / V: Eer en ontzag

M: Ik wil volgen, / V: Ik wil volgen

M: Ik wil luisteren, / V: ik wil luisteren

M: Van u houden, / V: van u houden

M: Iedere dag, / V: Iedere dag

Refrein

V: U die koning bent, en de hoogste heer
M: Ik wil zingen, en juichen

V: U de machtige, kwam op aarde neer
M: In aanbidding mij buigen

V: Als Emanuël, god zal met ons zijn
M: U de Heer aller Heren

V: Als het land van god, zo volmaakt en rein
M: U mijn God wil ik eren

V: U die leven geeft, mij bevrijding gaf,
M: Ik wil zingen, en juichen

V: Die voor eeuwig leeft, u heeft alle macht.
M: In aanbidding mij buigen

V: U mijn alfa omega eens zal ik u zien
M: U de Heer aller heren

V: U mijn meester Messias verlosser en vriend
M: U mijn God wil ik eren

A: U bent mijn vredevorst en ik leef alleen voor U

Opw 774 – Ik verlang naar Jezus

Strofe 1

Ik verlang naar Jezus
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij

Strofe 2

Ik verlang naar Jezus
O mijn ziel, verhef zijn naam
Ooit droeg Hij de doornenkrans
Nu de overwinnaarskroon

Refrein

Hij verdient ontzag en eerbied
Alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer
Hij, die heerst in eeuwigheid

strofe 3

Ik verlang naar Jezus
Alles zucht, tot aan die dag
Dat de aarde vol zal zijn
Van de glorie van Uw naam

Refrein

Bridge

U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi

Refrein

Bridge

strofe 4

Ik verlang naar Jezus
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij
Heel mijn leven geef ik U
Heer, laat dat mijn offer zijn

Touch through me

Strofe 1

Touch through me, Holy Spirit, touch through me,
Let my hands reach out to others, touch through me;
There’s a lonely soul somewhere needing just one friend to care,
Touch through me, Holy Spirit, touch through me.

Strofe 2

Love through me, Holy Spirit, love through me,
I will be my brother’s keeper, love through me;
Hearts are bleeding deep inside, love can dry the weeping eye,
Love through me, Holy Spirit, love through me.

Strofe 3

Flow through me, Holy Spirit, flow through me,
Like a river in the desert, flow through me;
Springing power and healing strength, living water pure and clean,
Flow through me, Holy Spirit, flow through me.

Strofe 4

My hands will be your hands reaching out to others,
My lips will not be slothful, Lord, to speak;
I will be that good Samaritan to someone else in need,
I will be your house to dwell in, live through me.

Strofe 5

Flow through me, Holy Spirit, flow through me,
Holy Spirit, touch through me,
Holy Spirit, touch through me.

Opw 493: Jezus wat een heerlijke naam

Strofe 1

Jezus, wat een heerlijke naam,
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
Al mijn schuld is weggedaan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Strofe 2

Jezus, wat een heerlijke naam,
Zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
Waarheid die mij sterk doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Strofe 3

Jezus, wat een heerlijke naam,
Heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
Held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
Liefde die mij op doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam.