Liedjesteksten dienst 29.08.2021

Opw 529 – Kom laten wij aanbidden

Strofe1

Komt, laten wij aanbidden, (3x)
die Koning.

Strofe2

Want U alleen bent waardig, (3x)
o Koning.

Strofe3

Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)
o Koning.

Opw 609 – U bent Heilig

Strofe 1

U bent heilig – U bent heilig
U bent machtig – U bent machtig
U bent waardig – U bent waardig
Eer en ontzag – Eer en ontzag

Ik wil volgen – Ik wil volgen
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren
Van U houden – Van U houden
Iedere dag – Iedere dag

Strofe 2

Ik wil zingen – U die koning bent
En juichen – en de hoogste Heer
In aanbidding – U de machtige
mij buigen – Kwam op aarde neer
U de Heer – Als Emannuel
aller Here – God zal met ons zijn
U mijn God – Als het Lam van God
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein

Strofe 3

U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

Aanv – Great are you Lord

Strofe 1

You give life, You are love
U geeft leven, U bent liefde

You bring light to the darkness
U brengt licht in het duister

You give hope, You restore
U geeft hoop, U maakt nieuw

Every heart that is broken
Elk gebroken hart

Great are You, Lord
Groot bent U, Heer

Refrein

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise
En wij prijzen U

We pour out our praise
Wij prijzen U

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise to You only
En wij prijzen U alleen

Strofe 1

You give life, You are love
U geeft leven, U bent liefde

You bring light to the darkness
U brengt licht in het duister

You give hope, You restore
U geeft hoop, U maakt nieuw

Every heart that is broken
Elk gebroken hart

Great are You, Lord
Groot bent U, Heer

Refrein

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise
En wij prijzen U

We pour out our praise
Wij prijzen U

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise to You only
En wij prijzen U alleen

Bridge

And all the earth will shout Your praise
En heel de aarde zal U prijzen

Our hearts will cry, these bones will sing
Onze harten roepen, onze beenderen zingen

Great are You, Lord
Groot bent U, Heer

refrein

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise
En wij prijzen U

We pour out our praise
Wij prijzen U

It’s Your breath in our lungs
Het is Uw adem in onze longen

So we pour out our praise to You only
En wij prijzen U alleen

bridge 2

Great are You, Lord
Groot bent U, Heer

Aanv – Heer ik zoek Uw hart

Strofe 1

Heer ik zoek Uw hart
Het mijne geef ik hier
Ontwaak in mij een vuur dat U ontbrandt
Heer ik zoek Uw hart
Het mijne geef ik hier
Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

Refrein

En ik zal U prijzen Heer
Ik zing van Uw liefde meer en meer
Als U Uzelf laat zien
Zien wij Uw schoonheid/glorie weer

Opw 464 – Wees stil voor het aangezicht van God

Strofe 1

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Strofe 2

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt

Strofe 2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Strofe 3

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Aanv – De Zegen

Strofe 1 2X

De Heer zegent
en beschermt je
Hij schijnt Zijn licht over jou
en is genadig en trouw
De Heer brengt je,
in Zijn nabijheid
en geeft je rust!

refrein

A-men

Strofe 1 

De Heer zegent
en beschermt je
Hij schijnt Zijn licht over jou
en is genadig en trouw
De Heer brengt je,
in Zijn nabijheid
en geeft je rust!

refrein

A-men

Strofe 3 4x

Oh mag Zijn gunst op je rusten
en op 1000 generaties
op je familie en je kinderen
en hun kinderen en hun kinderen

Strofe 4

Want Zijn nabijheid, die is voor jou
Naast jou en achter jou
Hij is met jou, zelfs in jou
In de ochtend, in de avond
in je komen, in je gaan
Bij je tranen en je blijdschap
Hij is bij jou, Hij is bij jou

refrein

A-men