Familiedienst

Elke zondag ochtend om 10u komen we samen

 

 Er is veel variatie tijdens deze bijeenkomsten, maar er zijn ook vaste onderdelen. Er wordt muziek gemaakt, in de handen geklapt, gedanst, gejuicht … Er zijn ook momenten van rust en aanbidding, zodat we ons kunnen afstemmen op de aanwezigheid van de Heer. Wij geloven dat Jezus bij ons is, want Hij heeft zelf gezegd:

Want waar twee of drie mensen in Mijn naam bij elkaar zijn, daar ben Ik zelf bij hen.

Mattheüs 18:20

Dan is er ook ruimte voor persoonlijke dankzegging en/of profetische woorden. Opbouwende woorden in vreemde talen, profeteren en het spreken namens God zijn elementen die regelmatig in onze samenkomsten voorkomen. Het gaat hier om opmerkelijke uitingen die in de Bijbel worden vermeld.

Bij de boekentafel kunt u informeren naar lectuur over deze onderwerpen.

Neem je kinderen mee!

Tijdens de zang/aanbidding gaan de kinderen tot 12 jaar naar de crèche, Mini’s of Maxiclub, hun eigen samenkomsten in een eigen kinderruimte. Ze krijgen daar een programma aangeboden op hun niveau.

Er wordt o.a. gezongen, muziek gemaakt, een bijbelverhaal verteld, geknutseld, enz.