We willen graag een gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen

Wij noemen onszelf een Christengemeente omdat de volgelingen van Jezus in de eerste eeuw christenen werden genoemd. De naam christen komt natuurlijk rechtstreeks van Christus. Christus is de titel die Jezus kreeg omdat God een uniek, eenmalig plan met Jezus had.

Wat we geloven

In de Vader; in God die licht is en in wie geen spoor van duisternis is, geen verandering kent en die geen schaduwzijde vertoont, liefdevol en heilig is en rechtvaardig oordeelt.

In de Zoon; in Jezus Christus, die de enige Middelaar is tussen God en mensen, want “er is één God, en tussen hem en de mensen is één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden”.

In de Heilige Geest; die uitgaat van de Vader en de Zoon en mensen laat zien wat zonde, recht en oordeel is.
In de doop in de Heilige Geest met de tekenen die daarop volgen, waarvan het spreken in nieuwe talen het eerste teken is.
In de gaven van de Heilige Geest, die tot opbouw van de gemeente gegeven zijn.
In de vrucht van de Heilige Geest, die groeit in iedereen die in Jezus Christus blijft.
In de eenheid van de christenen, die tezamen het wereldwijde lichaam van Christus vormen.

Onze oudsten

ANDY
ANDYGielen
Contact
RAMON
RAMONMigdalski
Contact

Geloof

Hoop

Liefde

Blijf in contact

Samen Kerk is een gemeenschap die samen werkt met andere gemeenten om de natie te veranderen en het Koninkrijk van God te tonen. We doen dit aan de hand van diensten, studie avonden, gebed avonden, conferenties en evangelisatie. We willen God de glorie geven die Hij verdient.

Christen zijn is meer dan alleen een ogenblikkelijke bekering - het is een dagelijks proces waarbij je steeds meer op Christus gaat lijken.

Billy Graham

De duisternis kan de duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede zonder Zichzelf geven, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C. S. Lewis

Ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten, en hij met mij.

WAT WE GELOVEN